Drogi Przyjacielu,

Chcielibyśmy abyś znał swoje prawa do ochrony danych osobowych dlatego też, poniżej udostępniamy Ci politykę ochrony danych osobowych udostępnianych nam przez stronę www.entreamigos.pl  z prośbą o zapoznanie się z jego treścią.

W świetle art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) ustalone zostały następujące elementy:

  • Administrator danych

Wszelkie przekazane dobrowolnie przez Ciebie poprzez stronę www.entreamigos.pl lub mailowo na adres marathon@entreamigos.pl dane (imię, nazwisko, email, link FB) administrowane są przez Fundację „Energia Tanga” z siedzibą w Warszawie (02-013) przy ul. Williama Heerleina Lindleya 16, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000601554; NIP 7010549725, (dalej: “Fundacja”). Dane kontaktowe Fundacji: adres e-mail: marathon@entreamigos.pl

  • Cel przetwarzania danych

Twoje dane służą nam do celów związanych z organizacją wydarzeń (rezerwacja, informacje organizacyjne, analiza danych, marketing bezpośredni produktów i usług własnych), organizowanych w związku z działalnością Fundacji (art. 6 ust. 1 lit b) lub realizacją obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c)

  • Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Dane przekazane Fundacji mogą być przekazywane stronom trzecim na terenie Unii Europejskiej oraz poza tym obszarem jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub  realizacji obowiązków ciążących na Administratorze: (firmy księgowe, linie lotnicze, hotele, organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy prawa).

  • Czas przechowywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane w czasie realizacji wydarzenia, w związku z którym zostały przekazane, a następnie przez okres 24 miesięcy od zakończenia wydarzenia.

  • Twoje prawa

W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do danych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zgody na ich przetwarzanie oraz żądanie ich przeniesienia do innych podmiotów.

  • Organ odwoławczy

Pamiętaj, że w przypadku wątpliwości lub woli wniesienia skargi, możesz to uczynić w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl

  • Profilowanie

Przekazywane przez Ciebie dane nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.

Jeśli powyższa polityka ochrony danych osobowych nie jest przez Ciebie akceptowana zawiadom nas o tym w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie, na adres: marathon@entreamigos.pl

Fundacja Energia Tanga z siedzibą w Warszawie (02-013) przy ul. Williama Heerleina Lindleya 16; adres e-mail: marathon@entreamigos.pl

Z poważaniem,

Fundacja „Energia Tanga”